Algemene voorwaarden

**Algemene voorwaarden voor www.rockerz.nl**

**1. Toepasselijkheid**

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van www.rockerz.nl.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

**2. Bestellingen**

2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website www.rockerz.nl.

2.2 Alle prijzen op de website zijn in Euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2.3 www.rockerz.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren in geval van bijvoorbeeld onjuiste prijsvermeldingen of onvoldoende voorraad.

**3. Betaling**

3.1 Betaling dient te geschieden op het moment van bestelling, tenzij anders overeengekomen.

3.2 Betaling kan worden verricht via de betaalmethoden die op de website worden aangeboden.

**4. Levering**

4.1 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven afleveradres.

4.2 De levertijd staat vermeld op de website en is indicatief. www.rockerz.nl is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering.

**5. Retourneren en ruilen**

5.1 De klant heeft het recht om binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

5.2 Geretourneerde producten dienen ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn.

5.3 De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.

**6. Garantie**

6.1 Op alle producten van www.rockerz.nl geldt de wettelijke garantie.

6.2 Defecte producten dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking van het defect te worden gemeld aan www.rockerz.nl.

**7. Aansprakelijkheid**

7.1 www.rockerz.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de geleverde producten.

**8. Privacy**

8.1 www.rockerz.nl respecteert de privacy van haar klanten en zal persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen.

8.2 Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het afhandelen van bestellingen en zullen niet aan derden worden verstrekt.

**9. Geschillen**

9.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen tussen www.rockerz.nl en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

**10. Contact**

10.1 Voor vragen, klachten of opmerkingen kunt u contact opnemen met www.rockerz.nl via de contactgegevens op de website.

---

Dit is slechts een basisvoorbeeld en het kan nodig zijn om de voorwaarden aan te passen aan de specifieke omstandigheden en vereisten van www.rockerz.nl. Het is aan te raden om de voorwaarden te laten controleren door een juridisch adviseur om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan alle wettelijke vereisten en uw belangen beschermen.